• KUMPULAN SOAL BASA SUNDA

    KUMPULAN SOAL WARTA BASA SUNDA SMA KELAS 11

    Pék pilih jawaban nu dianggap paling bener ku hidep! 1. Di handap ieu wangenan warta sacara basajan nyaéta… a. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu b. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual c. wawaran atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual d. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian faktual tur anyar carék itungan waktu e. Informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar carék itungan waktu

error: Content is protected !!