MATÉRI SAJAK BASA SUNDA

  • KUMPULAN SAJAK BASA SUNDA,  MATÉRI SAJAK BASA SUNDA

    KUMPULAN SAJAK BASA SUNDA

    Grand Prix Godi Suwarna Nincak gas sataker kebek mobil sport ngagerung mangprung rék ngudag jorélat waktu da startna kapandeurian. Ah, tangtu kasusud tapakna, cék haté anjeun harita. Jalan lempeng, Jalan nanjak, pungkal-péngkol kénca katuhueun jungkrang. Sakiceup demi sakiceup tihang bulan tihang taun diliwatan. Ti saban-saban simpangan mobil deungeun milu nyemprung di sirkuit pada-pada teu hayang kapandeurian. "I can't get no satisfaction!" sora kasét gumuruh nyasaak langit, ngendag-ngendag dungus mangsa, Gumuruh manglaksa mobil haseup knalpot ngeput jagat. Anjeun kudu nabrak deungeun tinimbang ditabrak batur. Nu nyakakak, nu jumerit, mecut niat hayang gancang nyiap waktu nu tacan témbong kelemengna. "Boa sapéngkolan deuil" omong anjeun sabot setir guwar-giwar. "Boa di itu péngkolan!" cék…

  • MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA,  MATÉRI SAJAK BASA SUNDA

    MATÉRI SAJAK BASA SUNDA SMA KELAS 10

    Sajak téh bagian tina puisi. Ari istilah puisi' dina basa Sunda mah jembar pisan, béda jeung istilah 'puisi' dina basa Indonésia anu sok disaruakeun jeung sajak'. Dina basa Sunda, puisi téh sarwaning karangan dina wangun ugeran kayaning sisindiran, kakawihan, mantra, guguritan, jeung sajaba ti éta. Sabalikna tina prosa, sarwaning karangan dina wangun lancaran.

error: Content is protected !!