MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA

  • CONTO ARTIKEL BASA SUNDA,  MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA

    CONTO ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

    Geus jadi kailaharan ayeuna mah. Mun urang Sunda biantara, atawa cacarita di hareupeun balaréa, sok tara poho nyebut “sampurasun”. Siga geus jadi kakuduan. Atuh nu diajak cacaritana, atawa jalma réa nu nyaksianana, rampak ngajawab “rampés”. Bari éta téh teuing apaleun teuing henteu, naon maksudna “sampurasun” nu dijawab ku “rampés” téh.

  • MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA,  MATÉRI PANGAJARAN BASA SUNDA

    MATÉRI ARTIKEL BASA SUNDA SMA KELAS 12

    Artikel téh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (nonfiksi) nu populér ngeunaan hiji masalah sacara lengkep, anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat dina média massa. Artikel kaasup kategori tulisan views (sawangan, nyaéta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajén kana hiji masalah atawa kajadian.

error: Content is protected !!